Pochod pátera Karla Dvorského do Sv. Jana pod Skalou

Je to již skoro 20 let, kdy Karel Dvorský skončil v roli Tetínského faráře. Ti, kdo ho osobně poznali, vědí, že to byl neuvěřitelně skromný, duchovní člověk, muzikant, skladatel. Komunistická hrůzovláda vždy věděla dobře, jak knězi život zkomplikovat, a tak ho poslala z Prahy, kde měl fungující farnost, plnou mladých lidí. Poslali ho na Tetín. Nádherné poutní místo, kde ale vládli komunisti a farnost se skládala tehdy z několika babiček. Sloužil přesto Mši svatou každý den. Leckomu

Čtěte více

Příběh pátera Karla Dvorského

Jistě jste si všimli, že se tuto sobotu koná pochod pátera Karla Dvorského z Tetína do Svatého Jana pod Skalou.  Páter Dvorský se narodil 18. července 1918 ve Vídni. Svá studia však absolvoval v Praze. Na základní školu chodil ke školským sestrám u sv. Anny na Karlově náměstí, absolvoval Jiráskovo gymnázium. Po maturitě nastoupil do arcibiskupského semináře, který tehdy sídlil v Dolních Břežanech. Studia ukončil roku 1942, vysvěcen na kněze byl 28. července 1942. Působil jako kaplan

Čtěte více

Svatoludmilský gombík

Gombík je název pro okrasné spínadlo oděvu, které se používalo na našem území v 9. a 10. století. Většinou byl vyroben z mědi nebo z drahých kovů. Jeho povrch byl často zdoben filigránem, ornamenty, drahými kameny nebo zvířecími a přírodními motivy. Gombík je symbolem pro naši kulturu natolik typickým, že zdobí i dvoukorunovou minci.  Svatoludmilský gombík je verzí tohoto slovanského šperku pro 21. století. Je vytvořen podle archeologického nálezu metodou 3D tisku v limitované, číslované

Čtěte více

Odkaz kněžny Ludmily I. a II. na videu

Projekt Svatá Ludmila 1100 let jde s dobou a má svůj videokánal na webu youtube.com. Můžete na něm nově vidět videa z akcí Odkaz kněžny Ludmily I. a II., které byly pořádány společně s Lužickými Srby. Na základě této úspěšné akce vzniklo partnerství projektu Svatá Ludmila 1100 let a lužickosrbské Domowiny, tedy organizace, která zastřešuje aktivity Lužických Srbů a sídlí v německém Bautzenu. Na našem youtube kanálu si můžete také zavzpomínat na kulatý stůl věnovaný

Čtěte více

Mělník 18. století jako místo svatoludmilské úcty

Mělník je známý pro svou historii, vinařství, ale zejména jako tradiční místo úcty k první české světici, svaté Ludmile. Město bylo svou úctou ke svaté Ludmile známé i v 18. století. Ve spisu o životě svaté Ludmily od Felixe Kadlinského z roku 1702, se můžeme dočíst o Mělníku následující: „Jest v Českém království město jedno z přednějších a slavnějších měst, království za starodávna Pšov, nyní pak Mělník řečený, jehožto sláva jak od veselého místa a položení, od hojných a rozličnými

Čtěte více

Spolky sv. Ludmily mají v Čechách tradici již od 19. století

Sv. Ludmila bývá již tradičně spojována s postavou matky, manželky, vdovy, babičky a učitelky. Stejně tak ji vnímaly i ženy v 19. století, které založily několik charitativních spolků nesoucí její jméno. První Spolek sv. Ludmily byl založen v Praze v roce 1851 a byl tehdy jedinou organizací, která pečovala o vdovy. Organizace jako taková byla velmi potřebná i vzhledem k tomu, že Evropu na počátku století ničily napoleonské války, které po sobě, kromě ztrát na životech, zanechaly i velké množství

Čtěte více

Svatoludmilská místa spolupracují

Obec Tetín zorganizovala v rámci projektu Svatá Ludmila 1100 let předvánoční zájezd do města Mělník. V Mělníce nás očekávala průvodkyně paní Renáta Špačková. Prohlédli jsme si kostel sv. Ludmily, historickou část města, zastavili jsme se na nádvoří mělnického zámku a na vyhlídce na soutok Labe a Vltavy. Podívali jsme se do kostela sv. Petra a sv. Pavla, který byl krásně  vánočně vyzdoben. Paní Špačková nám ke všemu podala zajímavé informace velmi poutavou formou a zodpověděla ochotně i

Čtěte více

Svatá Ludmila a biskup Jan IV. z Dražic

Dne 5. ledna 2017 uplyne přesně 674 let od smrti posledního pražského biskupa Jana IV. z Dražic, který je úzce spojen se sv. Ludmilou. A proto je nový článek blogu věnován právě tomuto muži. Pražský biskup Jan IV. z Dražic žil v letech 1260 –1343. Jan pocházel z rodiny nižší české šlechty. Své biskupské svěcení přijal v roce 1301 z rukou Petra z Aspeltu, tehdejšího basilejského biskupa a významného evropského diplomata. Byl nejen duchovní oporou,

Čtěte více

Ludmila a kapucínský řád

Opět se drobnou zprávou vrátíme do kostela sv. Ludmily v Litoměřicích. A to proto, že zde nedávno slavili výročí posvěcení tohoto kostela. K jaké době tato slavnost odkazovala? Kostel vznikl v 50. letech 17. století jako klášterní kostel kapucínského řádu. Vnější jednoduchá fasáda jemné krémové barvy s vysokým štítem tak naprosto odpovídá ostatním kostelům tohoto řádu po světě. Stejný pohled na kapucínský kostel se nám může naskytnout v Praze na Hradčanech, ale i na Mělníce, ve Znojmě nebo v Olomouci. A

Čtěte více

Svatá Ludmila v Litoměřicích

O svátku sv. Ludmily se letos naše farnost poprvé zapojila do projektu k uctění výročí 1100 let od mučednické smrti sv. Ludmily. V litoměřickém kostele sv. Ludmily se bohoslužby pravidelně nekonají, věřící i ostatní veřejnost mohou do kostela vstoupit jen při poutní mši svaté, při oslavě výročí posvěcení kostela a při Noci kostelů, také na požádání. V pátek 16.9. 2016 sloužil poutní mši svatou P. Józef Szeliga. Přibližně šedesát věřících dostalo po mši sv. obrázek

Čtěte více
Page 1 of 3123