Navštívení Domu pokojného stáří svaté Ludmily v Chabařovicích

Opět se potvrzuje, že osobnost svaté Ludmily propojuje, a za to jsme velmi rádi! V nedávné době se spojila pracovnice Domu pokojného stáří svaté Ludmily v Chabařovicích Ivana Krejčová s tetínským průvodcem Ladislavem Peckou. Měla na něj prosbu, sháněla obraz svaté Ludmily, a tak ji pan Pecka propojil s právě s naším spolkem. Rozhodli jsme se proto Chabařovice  a Dům pokojného stáří svaté Ludmily navštívit. Shodou okolností naše návštěva proběhla v den, kdy jejich klientka

Čtěte více

ZNÁMÉ LUDMILY: LUDMILA VANČUROVÁ

První novoroční příspěvek na našem blogu bude věnován seriálu, který jsme v nedávné době začali psát. A jak je Vám asi již jasné, se bude týkat Ludmily Vančurové, manželce Vladislava Vančury. Ludmila Vančurová se narodila v Praze v roce 1897. Byla druhorozeným dítětem a jedinou dcerou v rodině pražského učitele. Její dětství a dospívání poznamenala první světová válka, ačkoli se její otec velmi snažil rodinu zaopatřit. V roce 1916 nastoupila na Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy. Během svého prvního

Čtěte více

Svatá Ludmila na Radhošti

Radhošť je sedmým největším vrcholem Moravskoslezských Beskyd s nadmořskou výškou 1129 metrů. Podle pověstí byla tato hora sídlem slovanského boha Radegasta (boha slunce, války a vítězství) a místem pohanských oslav. S počátky christianizace však údajně svatý Cyril a Metoděj nechali strhnout modlu Radegasta a postavit zde kříž. Současný kříž, který se na hoře nachází však pochází až z roku 1805. Mimo něj je na vrcholku sousoší sv. Cyrila a Metoděje od sochaře Albína Poláška a také kaple, zasvěcená

Čtěte více

Dar pro kněžnu Ludmilu

Palladium země české je malým kovovým reliéfem Madony s dítětem. Jedná se o unikátní středověké umělecké dílo, které bylo prohlášeno za národní kulturní památku v roce 2015. Podle legendy reliéf přinesl svatý Cyril a Metoděj z Řecka. Svatý Metoděj pak reliéf věnoval kněžně Ludmile v rámci jejího křtu. Nicméně výkladů je více, podle další legendy kněžna Ludmila po svém křtu odevzdala Metodějovi všechny své pohanské kovové bůžky, z jejichž části byl reliéf zhotoven. Po Ludmilině mučednické smrti reliéf zdědil její vnuk

Čtěte více

Známé Ludmily: Ludmila Přemyslovna

Začínáme náš blogový seriál, dnešní příspěvek se bude věnovat středověké ženě, která je v současnosti významná zejména pro bavorské dějiny. Ludmila Přemyslovna se narodila pravděpodobně okolo roku 1070 v Olomouci a byla přímým potomkem svaté Ludmily v desáté generaci. Jejím otcem byl přemyslovský kníže Bedřich a arpádovská princezna Alžběta, zároveň byla neteří Přemysla Otakara I. Svůj životní osud spojila v polovině 80. let 12. století s hrabětem Albrechtem z Bogenu z bavorského Podunají a stala se jeho manželkou. Albrecht však zakrátko

Čtěte více

Známé Ludmily: Věděli jste že?

Svatá Ludmila je první českou ženou, kterou nám prameny poodhalují jménem. Také je ale zároveň první známou ženou tohoto jména u nás! Jméno Ludmila je slovanského původu se silným pozitivním významem, neboť znamená, že nositelka je „lidu milá“. V archaickém variantě se můžeme setkat i s podobou jménu Lidmila.  V současné době v České republice žije 72 750 žen, které se jmenují Ludmila. Toto jméno je 39. nejčastějším jménem v ČR a nese ho tak každý 141. obyvatel. Největší koncentraci Ludmil,

Čtěte více

Svatoludmilská konference 2017

Z iniciativy spolku Svatá Ludmila 1100 let, jehož členy jsou rovněž město Roztoky a roztocká ř.-k. farnost, připravilo 3. října 2017 město Mělník, Regionální muzeum a Státní okresní archiv v Mělníku druhý ročník konference věnované osobnosti kněžny svaté Ludmily. V rámci velmi bohatého celodenního programu vystoupilo 12 přednášejících, specialistů v jednotlivých oblastech historického bádání, archeologie a religionistiky. Oproti prvnímu ročníku, jehož zaměření nevybočilo z rámce raného středověku, se část přednášejících zabývala i obecnějším odkazem sv.

Čtěte více

Pochod pátera Karla Dvorského do Sv. Jana pod Skalou

Je to již skoro 20 let, kdy Karel Dvorský skončil v roli Tetínského faráře. Ti, kdo ho osobně poznali, vědí, že to byl neuvěřitelně skromný, duchovní člověk, muzikant, skladatel. Komunistická hrůzovláda vždy věděla dobře, jak knězi život zkomplikovat, a tak ho poslala z Prahy, kde měl fungující farnost, plnou mladých lidí. Poslali ho na Tetín. Nádherné poutní místo, kde ale vládli komunisti a farnost se skládala tehdy z několika babiček. Sloužil přesto Mši svatou každý den. Leckomu

Čtěte více

Příběh pátera Karla Dvorského

Jistě jste si všimli, že se tuto sobotu koná pochod pátera Karla Dvorského z Tetína do Svatého Jana pod Skalou.  Páter Dvorský se narodil 18. července 1918 ve Vídni. Svá studia však absolvoval v Praze. Na základní školu chodil ke školským sestrám u sv. Anny na Karlově náměstí, absolvoval Jiráskovo gymnázium. Po maturitě nastoupil do arcibiskupského semináře, který tehdy sídlil v Dolních Břežanech. Studia ukončil roku 1942, vysvěcen na kněze byl 28. července 1942. Působil jako kaplan

Čtěte více

Svatoludmilský gombík

Gombík je název pro okrasné spínadlo oděvu, které se používalo na našem území v 9. a 10. století. Většinou byl vyroben z mědi nebo z drahých kovů. Jeho povrch byl často zdoben filigránem, ornamenty, drahými kameny nebo zvířecími a přírodními motivy. Gombík je symbolem pro naši kulturu natolik typickým, že zdobí i dvoukorunovou minci.  Svatoludmilský gombík je verzí tohoto slovanského šperku pro 21. století. Je vytvořen podle archeologického nálezu metodou 3D tisku v limitované, číslované

Čtěte více
Page 1 of 3123