Známé Ludmily: Ludmila Přemyslovna

Začínáme náš blogový seriál, dnešní příspěvek se bude věnovat středověké ženě, která je v současnosti významná zejména pro bavorské dějiny. Ludmila Přemyslovna se narodila pravděpodobně okolo roku 1070 v Olomouci a byla přímým potomkem svaté Ludmily v desáté generaci. Jejím otcem byl přemyslovský kníže Bedřich a arpádovská princezna Alžběta, zároveň byla neteří Přemysla Otakara I. Svůj životní osud spojila v polovině 80. let 12. století s hrabětem Albrechtem z Bogenu z bavorského Podunají a stala se jeho manželkou. Albrecht však zakrátko

Čtěte více

Známé Ludmily: Věděli jste že?

Svatá Ludmila je první českou ženou, kterou nám prameny poodhalují jménem. Také je ale zároveň první známou ženou tohoto jména u nás! Jméno Ludmila je slovanského původu se silným pozitivním významem, neboť znamená, že nositelka je „lidu milá“. V archaickém variantě se můžeme setkat i s podobou jménu Lidmila.  V současné době v České republice žije 72 750 žen, které se jmenují Ludmila. Toto jméno je 39. nejčastějším jménem v ČR a nese ho tak každý 141. obyvatel. Největší koncentraci Ludmil,

Čtěte více

Svatoludmilská konference 2017

Z iniciativy spolku Svatá Ludmila 1100 let, jehož členy jsou rovněž město Roztoky a roztocká ř.-k. farnost, připravilo 3. října 2017 město Mělník, Regionální muzeum a Státní okresní archiv v Mělníku druhý ročník konference věnované osobnosti kněžny svaté Ludmily. V rámci velmi bohatého celodenního programu vystoupilo 12 přednášejících, specialistů v jednotlivých oblastech historického bádání, archeologie a religionistiky. Oproti prvnímu ročníku, jehož zaměření nevybočilo z rámce raného středověku, se část přednášejících zabývala i obecnějším odkazem sv.

Čtěte více

Pochod pátera Karla Dvorského do Sv. Jana pod Skalou

Je to již skoro 20 let, kdy Karel Dvorský skončil v roli Tetínského faráře. Ti, kdo ho osobně poznali, vědí, že to byl neuvěřitelně skromný, duchovní člověk, muzikant, skladatel. Komunistická hrůzovláda vždy věděla dobře, jak knězi život zkomplikovat, a tak ho poslala z Prahy, kde měl fungující farnost, plnou mladých lidí. Poslali ho na Tetín. Nádherné poutní místo, kde ale vládli komunisti a farnost se skládala tehdy z několika babiček. Sloužil přesto Mši svatou každý den. Leckomu

Čtěte více

Příběh pátera Karla Dvorského

Jistě jste si všimli, že se tuto sobotu koná pochod pátera Karla Dvorského z Tetína do Svatého Jana pod Skalou.  Páter Dvorský se narodil 18. července 1918 ve Vídni. Svá studia však absolvoval v Praze. Na základní školu chodil ke školským sestrám u sv. Anny na Karlově náměstí, absolvoval Jiráskovo gymnázium. Po maturitě nastoupil do arcibiskupského semináře, který tehdy sídlil v Dolních Břežanech. Studia ukončil roku 1942, vysvěcen na kněze byl 28. července 1942. Působil jako kaplan

Čtěte více

Svatoludmilský gombík

Gombík je název pro okrasné spínadlo oděvu, které se používalo na našem území v 9. a 10. století. Většinou byl vyroben z mědi nebo z drahých kovů. Jeho povrch byl často zdoben filigránem, ornamenty, drahými kameny nebo zvířecími a přírodními motivy. Gombík je symbolem pro naši kulturu natolik typickým, že zdobí i dvoukorunovou minci.  Svatoludmilský gombík je verzí tohoto slovanského šperku pro 21. století. Je vytvořen podle archeologického nálezu metodou 3D tisku v limitované, číslované

Čtěte více

Odkaz kněžny Ludmily I. a II. na videu

Projekt Svatá Ludmila 1100 let jde s dobou a má svůj videokánal na webu youtube.com. Můžete na něm nově vidět videa z akcí Odkaz kněžny Ludmily I. a II., které byly pořádány společně s Lužickými Srby. Na základě této úspěšné akce vzniklo partnerství projektu Svatá Ludmila 1100 let a lužickosrbské Domowiny, tedy organizace, která zastřešuje aktivity Lužických Srbů a sídlí v německém Bautzenu. Na našem youtube kanálu si můžete také zavzpomínat na kulatý stůl věnovaný

Čtěte více

Mělník 18. století jako místo svatoludmilské úcty

Mělník je známý pro svou historii, vinařství, ale zejména jako tradiční místo úcty k první české světici, svaté Ludmile. Město bylo svou úctou ke svaté Ludmile známé i v 18. století. Ve spisu o životě svaté Ludmily od Felixe Kadlinského z roku 1702, se můžeme dočíst o Mělníku následující: „Jest v Českém království město jedno z přednějších a slavnějších měst, království za starodávna Pšov, nyní pak Mělník řečený, jehožto sláva jak od veselého místa a položení, od hojných a rozličnými

Čtěte více

Spolky sv. Ludmily mají v Čechách tradici již od 19. století

Sv. Ludmila bývá již tradičně spojována s postavou matky, manželky, vdovy, babičky a učitelky. Stejně tak ji vnímaly i ženy v 19. století, které založily několik charitativních spolků nesoucí její jméno. První Spolek sv. Ludmily byl založen v Praze v roce 1851 a byl tehdy jedinou organizací, která pečovala o vdovy. Organizace jako taková byla velmi potřebná i vzhledem k tomu, že Evropu na počátku století ničily napoleonské války, které po sobě, kromě ztrát na životech, zanechaly i velké množství

Čtěte více

Svatoludmilská místa spolupracují

Obec Tetín zorganizovala v rámci projektu Svatá Ludmila 1100 let předvánoční zájezd do města Mělník. V Mělníce nás očekávala průvodkyně paní Renáta Špačková. Prohlédli jsme si kostel sv. Ludmily, historickou část města, zastavili jsme se na nádvoří mělnického zámku a na vyhlídce na soutok Labe a Vltavy. Podívali jsme se do kostela sv. Petra a sv. Pavla, který byl krásně  vánočně vyzdoben. Paní Špačková nám ke všemu podala zajímavé informace velmi poutavou formou a zodpověděla ochotně i

Čtěte více
Page 1 of 3123