Poutě ke sv. Ludmile 2017

Poutě ke sv. Ludmile 2017

I v tomto roce se budou konat poutě ke sv. Ludmile, jejíž svátek připadá na 16. září. Poutě jsou v jednotlivých farnostech plánovány mezi 15. a 17. zářím. Níže naleznete jejich přehled.

Svatá Ludmila byla zabita 15. září 921 na hradišti Tetín. Nad jejím hrobem byl záhy postaven kostel sv. Archanděla  Michaela (dnešní kostel sv. Jana Nepomuckého). Již roku 925 však byly ostatky kněžny Ludmily na příkaz jejího vnuka sv. Václava přeneseny do Prahy, do baziliky sv. Jiří, kde spočívají dodnes. Den přenosu ostatků 10. listopadu se poté začal slavit jako druhý svátek sv. Ludmily. Sv. Ludmila tak byla záhy ctěna jak na Tetíně, v místech její smrti, tak na Pražském hradě. Později se její kult rozšířil po celé zemi, i když nejvíce byla uctívána vždy ve středních Čechách.

V současné době se slaví svátek sv. Ludmily pouze 16. září. Sv. Ludmila byla sice zabita 15. září, ale až ve večerních hodinách. Dle katolické tradice se předvečer počítá již do nového dne, v tomto případě tedy do 16. září.

Poutě ke sv. Ludmile se konají pravidelně a v každém svatoludmilském místě mají svou konkrétní tradici.  Stejně jako v minulém roce jsme sjednotily jednotlivé svatoludmilské poutě na souborný plakát. Každá z poutí je jedinečná a všechna místa nabízejí svůj unikátní genius loci. K poutím často přináleží bohatý doprovodný program. Sledujte webové stránky jednotlivých farností a vyberte si tu „svou“ svatoludmilskou pouť. Budeme rádi, když se s námi podělíte o své zážitky z poutí prostřednictvím fotografií či psaného slova, které můžete umístit na facebook projektu.

 

Přehled poutí

 

Dražice  (Benátky nad Jizerou)

Díky hnutí Občané Dražic ožívá kostel svatého Martina, který byl původně, jako první v Čechách zasvěcen svaté Ludmile. 

10:00 Poutní mše svatá

Program poutě zde

 

Kamenný Přívoz

Sobota 16. 9.

Poutní mše svatá v 16:00 v kostele sv Ludmily

www.jiloveuprahy.farnost.cz

 

Levý Hradec

Na Levém Hradci bude v letošním roce přítomen relikviář svaté Ludmily v podobě zmenšené repliky hrobu naší národní světice. Relikviář laskavě zapůjčilo Arcibiskupství pražské. 

Pátek 15. 9.

18:30 Vigilie s ostatky svaté Ludmily, mše svatá

Sobota 16. 9.

10:00 Slavnostní mše svatá – celebruje biskup Karel Herbst

www.peplum.cz

Program poutě zde

 

Litoměřice

Sobota 16. 9.

18:00 Poutní mše svatá

www.farnost-litomerice.cz

Program poutě zde

 

Mělník

Neděle 17. 9.

8:00 Slavnostní mše svatá

www.saletini.cz

 

Praha 2

Sobota 16. 9.

16:30 Poutní mše svatá

www.ludmilavinohrady.cz

 

Praha 20 – Chvaly

Neděle 17. 9.

8:30 Poutní mše svatá

www.chvaly.farnost.cz

V neděli bude probíhat doprovodný nejen pro děti na Chvalské tvrzi. Program naleznete zde

 

Pražský hrad

Sobota 16. 9.

7:00 Slavnostní mše svatá v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha

17:15 Poutní mše svatá v bazilice sv. Jiří

18:15 Nešpory v bazilice sv. Jiří

www.katedralasvatehovita.cz

 

Suchá Loz

Neděle 17. 9.

10:00 Poutní mše svatá

www.farnost.banov.cz

 

Tetín

Sobota 16. 9.

11:00 Poutní mše svatá s ostatky svaté Ludmily – celebruje biskup Václav Malý

Na Tetíně se můžete těšit na relikviář s ostatky svatá Ludmily, který zapůjčí jedno z našich členských měst, město Mělník. Jedná se o loketní kost, která bude exkluzivně zapůjčena z příležitosti svatoludmilské poutě. Relikviář bude možné shlédnout 16. 9. při požehnání ostatky v 16:30 v kostele sv. Ludmily. 

www.fb.com/SpolekLudmilaTetin

Program poutě zde

 

Zadní Zborovice

Sobota 16. 9.

18:00 Poutní mše svatá

www.farnost-strakonice.cz

 

 

 

 

 

 

< ZPĚT