číslo 3, prosinec 2016

Vážení příznivci svaté Ludmily, 

spolek Svatá Ludmila 1100 let za první rok svého života zapustil kořeny a je připraven růst a snad i kvést v roce následujícím. A proto je třeba poděkovat všem, kteří k tomu svou pomocí přispěli. Každý kamínek má pro pevné základy svůj nezastupitelný význam. 

Každý život, i život projektu, je proměnlivý. Svatá Ludmila 1100 let do svého týmu přijala nového projektového manažera, který bude směřovat kroky projektu dále. Pro mne, jako dosavadní manažerku, byl projekt velkou životní zkušeností a obohacením. Na dalším vývoji projektu se však budu podílet již pouze externě. 

Za celý spolek Svatá Ludmila 1100 let i za mě osobně Vám přeji klidné vánoční svátky plné radosti a krásných chvil s Vašimi nejbližšími. 

Marie Opatrná

Spolupráce s Lužickým Srbskem

V listopadu ve spolupráci s neziskovou organizací Horizont HG 2014 a se srbským domem Domowina proběhly dvě kulturní akce nazvané Odkaz kněžny Ludmily. První z nich se konala v České Lípě ve vile Hrdlička, druhá v Lužickém Srbsku v obci Crostwitz a městě Budyšíně. Na programu byly přednášky o sv. Ludmile, kulturní vystoupení, ale především setkání českých a lužických návštěvníků. Spolupráce s Lužickým Srbskem odkazuje k jednomu z možných původů sv. Ludmily.

Podívejte se na fotografie z prvního setkání zde.

Nová místa na geoportálu

Geoportál projektu Svatá Ludmila 1100 let se rozrostl o nová místa! Tímto bychom chtěli poděkovat všem, kteří nám poslali místa spojená se sv. Ludmilou ze svého okolí. Nově budeme přidávat fotografie a zajímavé příběhy z jednotlivých míst i na náš facebook. Sledujte naši stránku a dozvíte se více!

Svatoludmilská místa spolupracují

V neděli 18. prosince se uskutečnil zájezd občanů obce Tetín do města Mělník. Průvodkyně a zároveň předsedkyně Mělnického osvětového a okrašlovacího spolku, paní Renata Špačková, provedla tetínský zájezd po městě a doprovodila jej i na místní vánoční trhy. Tímto bychom rádi poděkovali všem zúčastněným. Spolupráce mezi svatoludmilskými místy nás těší a doufáme v další podobné kulturní výměny. 

Nová projektová manažerka

Projekt Svatá Ludmila 1100 let vstoupí do nového roku s novou projektovou manažerkou Bc. Ninou Weissovou. Odborně se zabývá kultem světců na přelomu 18. a 19. století a těší se na další rozvoj projektu.

 

Spolek Svatá Ludmila 1100 let Vám přeje požehnané Vánoce a jen to nejlepší do nového roku

Sledujte nás

Pokud si nepřejete dostávat newsletter svatoludmilských aktualit, odhlaste se prosím na níže uvedeném odkazu pod mozaikou.