číslo 7, prosinec 2017

Vážení příznivci svaté Ludmily,

rok 2017 se chýlí ke konci a my bychom Vás rádi seznámili s uplynulým děním.

Podzimní měsíce pro nás byly rušné. Nesly se ve znamení poutí, konferencí, literárních pořadů a dalších akcí. Mimo to také neustále pracujeme na zlepšování internetové prezentace spolku a celého projektu Svatá Ludmila 1100 let. I v nadcházejícím roce hodláme pokračovat ve stejném duchu a již připravujeme bohaté aktivity.

Za spolek Svatá Ludmila 1100 let i za nás osobně bychom Vám všem rády poděkovaly za Vaši přízeň, kterou projektu projevujete ať už pořádáním svatoludmilských akcí, svou účastí na těchto akcích či Vaší podporou na (internetovou) dálku. 

Poklidné vánoční svátky a šťastný Nový rok přejí za spolek Svatá Ludmila 1100 let

                                                                                         Nina Weissová a Eliška Švandová

 

SVATOLUDMILSKÉ POUTĚ 2017

Tradiční svatoludmilské poutě proběhly ve dnech 15. až 17. září v Benátkách nad Jizerou, Kamenném Přívozu, Levém Hradci, Litoměřicích, Mělníku, na Praze 2 a Praze 20, na Pražském hradě, v Suché Lozi, Zadních Zborovicích a na Tetíně. Pokud Vás zajímá, jak probíhala pouť na Tetíně, můžete se podívat na video zde.

2. Celosvětový sraz Ludmil na Tetíně 

V den svatoludmilské poutě se 16. září na Tetíně pořádal již druhý ročník celosvětového srazu Ludmil. Jmenovkyň kněžny přijelo více jak šedesát, některé až dokonce ze Slovenska.V rámci srazu proběhlo vyhlášení nejstarší a nejmladší účastnice a také jejich slavnostní focení.

 

 

Konference Svatá Ludmila, její doba a odkaz

Druhý ročník svatoludmilské konference proběhl 3. října v Regionálním muzeu Mělník. Konferenci pořádalo město Mělník, Regionální muzeum Mělník, Státní okresní archiv Mělník a spolek Svatá Ludmila 1100 let. Během celodenního programu vystoupilo celkem dvanáct odborníků v oblastech historie, archeologie a religionistiky. Oproti prvnímu ročníku, který se tematicky soustředil na období raného středověku, se konference vztahovala i k novějším dějinám ve vztahu ke svaté Ludmile. Pokud se o této konferenci chcete dozvědět více, můžete si přečíst podrobný článek na našem blogu.

To místo, kde svatá Lidmila pokřtěna byla

Dne 26. října 2017 se v Kostele Čtrnácti svatých pomocníků v Mělníku uskutečnil literární pořad studentů oboru Dějiny evropské kultury (KTF UK). Pořad byl sestaven ze svatoludmilských legend, kázání a písní v rozpětí 10. až 19. století. Hudební doprovod zajistil Michal Pospíšil se skupinou Ritornello. Pořad sklidil úspěch a účast byla hojná.

 

Konference Václav Hájek z Libočan na Tetíně

V pátek 17. listopadu se v KD Tetín uskutečnila vědecká konference Václav Hájek z Libočan na Tetíně s podtitulem "návrat autora na místo činu". Pořadatelem konference byl Ústav pro českou literaturu Akademie věd ČR, Sdružení svaté Ludmily na Tetíně, obec Tetín a spolek Svatá Ludmila 1100 let. Na konferenci zaznělo jedenáct vědeckých příspěvků jak od tuzemských, tak od zahraničních odborníků a na závěr vystoupili studenti Katologické teologické fakulty Univerzity Karlovy s literárním pořadem, který hudebně doprovodil Michal Pospíšil a Ritornello.

 

INSTAGRAM

Spolek svou internetovou prezentaci nově rozšířil i na další populární sociální síť. Sledujte naše svatoludmilské fotopříspěvky na Instagramu a sdílejte ty Vaše! #svataludmila1100let

Tetín svaté Ludmily. Místo, dějiny a spiritualita

V rámci poutě na Tetíně 16. září byla také slavnostně požehnána biskupem Václavem Malým nově vydaná kniha Tetín svaté Ludmily, na níž se podílela celá řada odborníků. Představení této knihy a beseda s jejími autory se uskutečnila 30. listopadu od 17:30 v Městské knihovně Beroun.

Nová záštita

Projekt v listopadu získal záštitu od hejtmana Plzeňského kraje pana Josefa Bernarda. Velice děkujeme! Záštitu si můžete prohlédnout zde.

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI

Dne 30. listopadu se předseda spolku Ing. Martin Hrdlička a projektová manažerka Mgr. Nina Weissová zúčastnili konference Perspektivy Cyrilometodějské stezky v Jihomoravském kraji. Na této konferenci bylo podepsáno memorandum o spolupráci s organizací Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje. Věříme, že tato spolupráce bude přínosná, a z podepsání memoranda máme upřímnou radost!

Memorandum si můžete prohlédnout zde.

Sledujte nás na Facebooku a Instagramu