SVATOLUDMILSKÉ AKTUALITY

                                                                                                    

                                                                                                            č. 5., červen 2017

 

V diskusi po valné hromadě spolku  Sv. Ludmila 1100 let, která proběhla 16.5.2017 znovu zaznělo, jak je potřebné vysvětlovat občanům i zastupitelům obcí důvody a motivaci pro členství v tomto spolku a zejména pro probuzení aktivní činnosti mezi jeho členy a sympatizanty, zejména odpovědět na otázku, proč začínáme tak brzy, když výročí bude až za 4 roky.

Odpovědi jsou dokumentovány vývojem situace. Přípravy na oslavu tohoto významného výročí jsou zatím, zdá se, mimo okruh zájmů kulturních a do značné míry i církevních institucí. Aktivně jedná a koordinuje akce právě jen náš spolek. Díky tomu i nedostatku financí jdou přípravy pomaleji, než by se původně dalo očekávat, a časová rezerva rozhodně tedy není přehnaná.

Delší doba činnosti spolku zároveň umožňuje prožívat a využívat výročí kněžny Ludmily hlubším způsobem. Dává možnost poskytnout veřejnosti informace o životě nejen samotné kněžny, ale o historii počátků našeho státu. O hledání jeho  kořenů, duchovních vazeb, hledání orientace v Evropě, která se tehdy tvořila a tvoří se dosud.

Pro region středních Čech je jistě významný právě moment hledání identity obcí, ve kterých se tehdy tvořily dějiny a které v průběhu času mnohdy ztratily na významu nebo známosti a dnes jsou výrazně ovlivňovány blízkostí metropole a přílivem obyvatelstva, které pochází z jiných částí země. Je to velká příležitost ukázat na význam míst, kde žijeme a připomenout si, že máme na co být hrdí.

Je to prostor pro propagaci zúčastněných obcí, ale hlavně pro jejich spolupráci, vzájemné poznávání a propojování zájmů. Máme přitom na mysli nejen turistický ruch a byznys, ale i oblast kulturní, zejména poznávací a duchovní, protože právě věřící v jednotlivých obcích již po léta tradičně organizují poutě a připomínají si význam sv. Ludmily.

V tom vidíme naplňování odkazu této spoluzakladatelky českého státu - budování kontaktů, vzdělávání naší populace, a tak nás neodrazují  odmítavé a kritické postoje.  Chceme mezi lidmi usnadnit komunikaci, nabízíme místo antagonismu soulad a místo konkurence spolupráci.

V tom vidíme pravý odkaz kněžny Ludmily - světice.

Martin Štifter

Zastupitel města Roztoky

Svatoludmilský gombík

Svatoludmilský gombík je replikou archeologických nálezů, vytvořený pomocí technologie  3D tisku a prodávaný v limitované číslované edici.

Gombík navrhl a vyrobil tetínský šperkař Michal Kadaník. Obaly na gombíky dodala firma Goba a grafiku vytvořilo jako již tradičně studio KiKi ArtWorks.

Pro bližší informace a případné objednávky nás můžete kontaktovat na info@svataludmila.cz nebo na nina.weissova@svataludmila.cz

 

 

Rekonstrukce kaple svaté Ludmily ve Volyni

Na valné hromadě nás zástupci našeho členského města Volyně informovali, že mají v plánu opravit kapli sv. Ludmily, která se nachází na území města. Podle legend tudy měli vojáci za Prusko-rakouské války převážet ostatky svaté Ludmily do blízkých Nihošovic. Těšíme se!

Nová záštita

Spolek Svatá Ludmila 1100 let získal záštitu od Asociace krajů České republiky. Záštitu si můžete prohlédnout zde. Děkujeme!

Svatoludmilské mince

V letní sezoně se můžete těšit na pamětní mince s motivy svatoludmilských míst. Ke koupi budou na Mělníce, Levém Hradci a na Tetíně. 

Valná hromada spolku Svatá Ludmila 1100 let

V úterý 16. května proběhla historický první valná hromada spolku Svatá Ludmila 1100 let. Byla schválena účetní závěrka spolku a také výroční zpráva, kterou můžete najít na našich webových stránkách. 

Poselstvo vévody Štěpána bavorského

Ani v letošním roce neminul staroslavný Tetín a další místa průvod vévody Štěpána bavorského na Karlštejn. Kromě pozdravu vévody, rychtáře tetínského a pana faráře mohli návštěvníci tetínské části průvodu vidět šermířské souboje a vystoupení tanečnic. K poslechu hrála středověká kapela. Fotografie z celé akce si můžete prohlédnout na facebookových stránkách průvodu.

Sledujte nás!

Pokud si nepřejete dostávat newsletter svatoludmilských aktualit, odhlaste se prosím na níže uvedeném odkazu pod mozaikou.