SVATOLUDMILSKÉ AKTUALITY

číslo 8, duben 2018

Slovo úvodem

První čtvrtletí roku 2018 máme za sebou, uteklo velmi rychle. Začalo jaro a s ním se probouzí i spolkový život. Úvodem nám dovolte okomentovat to očividné, což je podoba newsletteru. Současný svět se rychle proměňuje, proto je potřeba se přizpůsobit, zlepšovat a měnit se také. Proto jsme se rozhodli pro vyspělejší formu prezentace novinek spolku Svatá Ludmila 1100 let. S výsledkem jsme spokojení a doufáme, že i Vám je nový vzhled sympatický.

 

Děkujeme za Vaši přízeň a doufáme, že jste příjemně prožili velikonoční svátky!

projektový tým Nina Weissová & Eliška Švandová 

Navštívení Domu pokojného stáří svaté Ludmily v Chabařovicích

Opět se potvrzuje, že osobnost svaté Ludmily propojuje, a za to jsme velmi rádi! V nedávné době se spojila pracovnice Domu pokojného stáří svaté Ludmily v Chabařovicích Ivana Krejčová s tetínským průvodcem Ladislavem Peckou. Měla na něj prosbu, sháněla obraz svaté Ludmily, a tak ji pan Pecka propojil s právě s naším spolkem.

Rozhodli jsme se proto Chabařovice a Dům pokojného stáří svaté Ludmily navštívit. Shodou okolností naše návštěva proběhla v den, kdy jejich klientka paní Kydličková oslavila 100. narozeniny. Zástupci našeho spolku Martin Hrdlička a Nina Weissová ji srdečně poblahopřáli, poté si prohlédli vybavení Domova. Následně proběhlo předání fotoobrazu, na němž je vyobrazená sv. Ludmila.

Oblastní charita Ústí nad Labem, která Dům zřizuje a provozuje, se v současnosti potýká s nedostatkem financí. Přáli by si vybudovat výtah, tak aby došlo ke zpřístupnění podkroví a rozšíření prostor Domu. Velice rádi bychom jim pomohli, a proto se na setkání hovořilo také o budoucí spolupráci v duchu benefičních akcí. Velmi nás potěšilo, že Dům každoročně pořádá zahradní slavnost, která je svým způsobem svatoludmilskou poutí. Doufáme tedy v budoucí spolupráci ve svatoludmilském duchu! 

Spouštíme e-shop!

Již nějakou dobu jsme pracovali na tvorbě e-shopu, nyní jdeme do finále.  Na našem  e-shopu (https://eshop.svataludmila.cz/) naleznete předměty, které se vztahují ke svaté Ludmile, našemu spolku a projektu. Nechali jsme pro Vás například nově vyrobit plátěné tašky s logem a chystáme se na další předměty. Se spuštěním e-shopu také souvisí naskladnění svatoludmilských gombíků, kterých bylo vyrobeno přesně třicet kusů. 

Přednášky o sv. Ludmile

Díky naší snaze probouzet zájem o svatou Ludmilu jsme se rozhodli pořádat populárně-naučné přednášky ve svatoludmilských místech. Naším lektorem je Mgr. Jakub Izdný, který v současnosti působí na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

Stěžejním tématem přednášky bude svatá Ludmila, avšak každá přednáška bude obsahově variabilní podle místa, kde se bude konat. V současnosti máme potvrzena tato místa: Tetín, Svatý Jan pod Skalou, Srbsko, Roztoky a Lety.

Vítáme nového člena!

V březnu se naše členská základna rozšířila o nového člena. Jedná se o Hotel sv. Ludmila, který se se nachází ve slovenské městečku Skalica. Máme upřímnou radost a doufáme v plodnou budoucí spolupráci.

REGIONTOUR 2018

Ve dnech 19. až 21. ledna proběhl v Brně veletrh cestovního ruchu REGIONTOUR 2018.  V rámci expozice církevní a klášterní turistiky byl prezentován i náš spolek a projekt Svatá Ludmila 1100 let. Svatoludmilská místa skrývají velký potenciál z hlediska turismu a my bychom se do budoucna rádi zaměřili na jeho rozvíjení.  Již  nyní máme rozjednány zajímavé možnosti spolupráce. 

Propagační materiály

Od nového roku pracujeme na marketingové strategii spolku a projektu. V rámci této strategie jsme v souladu s naší grafickou identitou připravili nové propagační materiály, kterými se bude spolek a projekt prezentovat. Jedná se zejména o tiskoviny, ale také o již zmíněné prodejní předměty na e-shop. Vlevo na obrázku můžete vidět jednu stranu nového letáku, který bude prezentovat místa spjatá se životem kněžny Ludmily ve Středočeském kraji. Dále chystáme brožuru pro potenciální členy a  samolepku svatoludmilského místa.

Skryté příběhy

Aplikace skryté příběhy je mobilní pátrací hrou pro děti i dospělé. Hra pracuje s reálnými příběhy z různých dob a míst. Je zábavná a vzdělávací. Trasy se Skrytými příběhy jsou rozprostřeny po celé České republice. V minulém roce byla vytvořena trasa „Vražda kněžny Ludmily“, která se  vine po obci Tetín. Uživatel ve hře hledá hrob kněžny Ludmily a snaží se přijít na to, proč byla zavražděna.

Během dubna až června 2018 proběhne spuštění nových aplikací v dalších svatoludmilských místech. Nejprve bude aplikace spuštěna  v Roztokách a poté Budeč a Mělník.

Výroční zpráva 2017

Ohlédli jsme se za minulým rokem a vytvořili Výroční zprávu za rok 2017.  V brzké době se sejde Valná hromada spolku, jejíž povinností je Výroční zprávu schválit. Až tak bude učiněno, Výroční zprávu si budete moci prohlédnout na našich webových stránkách.

Kde nás bude vidět?

12.—15. dubna     Regiony České republiky 2018 (Lysá nad Labem)

                                stánek společně se Svatým Janem po Skalou

28. dubna              Audience u císaře Karla I. (Brandýs nad Labem)

                                 stánek

Na těchto akcích budeme propagovat spolek a projekt. Doufáme, že díky tomu budeme mít možnost oslovit širokou veřejnost!

Co se chystá za akce? 

15. dubna                   Vernisáž výstavy Václav Hájek z Libočan na Tetíně

12. května                  Přednáška o sv. Ludmile na Tetíně v rámci Svatojánské pouti

25. května                  Přednáška o sv. Ludmile ve Svatém Janu pod Skalou

31. května                  Přednáška o národních patronech ve vztahu k české státnosti v obci Lety

2.—3. června             Poselstvo vévody Štěpána II. bavorského (Královský průvod)

23. června                  Pochod pátera Karla Dvorské z Tetína přes Srbsko do Svatého Jana pod                                                 Skalou

Bližší informace o jednotlivých akcích naleznete na našich webových stránkách. 

Kontakty

Předseda rady spolku Ing. Martin Hrdlička: martin.hrdlicka@svataludmila.cz

Projektová manažerka Mgr. Nina Weissová: nina.weissová@svataludmila.cz

Asistentka Bc. Eliška Švandová: eliska.svandova@svataludmila.cz

 

Sledujte nás i na Facebooku!